Regulamin


REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne:

1. Firma zajmuje się świadczeniem usług w postaci tworzenia tekstów oraz opracowań o charakterze naukowo – technicznym, popularno-naukowym, na zlecenie klienta.

2. Nadesłane materiały szkoleniowe, projekty oraz teksty prac naukowych mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nienaruszający prawa obowiązującego w Polsce. W szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.

3. Część materiałów, jakie otrzymuje od nas klient mają charakter bibliograficzno- informacyjny i stanowić mogą jedynie wzór dla przygotowania własnego opracowania naukowego.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wymienionych materiałów w sposób naruszający prawo.

II. Zamówienie:

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Zamówienie zostaje przyjęte w formie elektronicznej via e-mail.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez zleceniobiorcę. Potwierdzenie takie zawierać będzie informacje dotyczące tematu opracowania oraz terminu jego realizacji.

4. Realizację zlecenia rozpoczynamy w momencie wpływu zaliczki na rachunek zleceniobiorcy.

5. Zamówienie jest realizowane w terminie umówionym między stronami.

III. Realizacja zamówienia:

1. Realizacja zamówienia odbywa się etapami.

2. Wszelkie ustalenia odbywają się w formie pisemnej (e-mail) i tylko ta forma rozpatrywana będzie przy wyjaśnianiu ewentualnych nieścisłości.

3. Odpowiedzialność za wszelkie zmiany mające wpływ na cenę opracowania, wynikające w szczególności ze zmiany wytycznych w trakcie realizacji zlecenia ponosi zamawiający.

4. Brak jest możliwości rezygnacji z zamówionego, przygotowanego na czas tekstu w związku z faktem poniesienia przez przyjmującego zlecenie kosztów opracowania.

5. Odbiór opracowania możliwy jest w formie elektronicznej via e-mail po wcześniejszym opłaceniu zamówionej części, bądź całości opracowania.

6. Reklamacje oraz poprawki będą uwzględniane do 14 dni od chwili przesłania materiałów.

Polityka Prywatności

Firma podejmuje wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronę danych osobowych swoich klientów. Ogranicza pozyskiwanie oraz wykorzystywanie poufnych informacji do koniecznego minimum, niezbędnego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Przetwarza dane klientów jedynie na potrzeby realizowanych projektów. Nie udostępnia informacji o odbiorcach żadnym osobom postronnym, nie mającym bezpośredniego związku ze świadczonymi usługami. Wykorzystanie jakichkolwiek danych w celach marketingowych odbywa się jedynie za zgodą klientów.